Ischias en beenpijn

Ischias zenuw

De ischias zenuw is de langste en grootste zenuw in het lichaam. Hij begint in de onder­rug waar vijf kleinere zenuwen samen­komen en loopt door het bekken, de dij, de knie, de kuit, de enkel de voet en de teen.

Wat is ischias?

Wanneer deze lange zenuw ontstoken en geïrriteerd raakt, wordt dit ischias genoemd. De pijn hierbij kan zeer hevig zijn. De pijn kan in de gehele zenuw voelbaar zijn. Ook kan het specifiek in de rug voelbaar zijn. Naast de pijn zijn er ook andere symptomen die ischias kenmerken nl; gevoelloos­heid, tintelingen, overgevoelig­heid, of een branderig gevoel op de plekken waar de zenuw loopt.

De oorzaak van ischias

Zoals veel andere aan­doeningen heeft ischias een grote variëteit aan oorzaken. Een rug die niet gezond is met uit­stekende of beschadigde tussen­wervel­schijven die vervolgens tegen de ischias zenuw drukken zijn een veel voorkomende oorzaak. Ischias kan ook optreden als gevolg van een ongeluk, een blessure of zelfs na een bevalling. Verder kunnen diabetes, artritis, tumoren en een gebrek aan bepaalde vitaminen ook ischias veroorzaken.

Ischias en chiropractie

Veel mensen die aan ischias lijden, hebben grote verlichting gemerkt nadat zij behandelingen bij een chiro­practor hebben ondergaan. Veel ischias patiënten die been­pijn hadden, hebben chiro­practie verkozen boven medische behandelingen zoals pijn­blokkades etc. Chiro­practie kan namelijk een operatie voorkomen. De chiro­practor kan uw rug vrij maken van zenuw­blokkades (subluxaties) zodat er vanuit de hersenen weer vrij gecommuniceerd kan worden met de zenuwen in de rest van het lichaam. In een bepaalde studie waar drie verschillende manieren van de aanpak van ischias zijn onderzocht (chiropractie, tractie en twee typen injecties), is gebleken dat mensen die chiro­practische correcties ondergingen, de hoogste staat van herstel bereikten. Uit ditzelfde onderzoek is gebleken dat bij mensen die als eerste voor een chiro­practische benadering kozen, de resultaten het beste zijn dan wanneer er al veel medische behande­lingen aan vooraf zijn gegaan. Helaas gebeurt dit laatste maar al teveel.