Disclaimer

Disclaimer

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een digitaal gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder toestemming van de beheerder of eigenaar van de website.

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dr. Steven D. Excell BSc, D.C. verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door ChiropractieXL worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Dr. Steven D. Excell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Dr. Steven D. Excell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van ChiropractieXL opgenomen informatie.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Dr. Steven D. Excell worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Dr. Steven D. Excell uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dr. Steven D. Excell worden onderhouden wordt afgewezen.

Dr. Steven D. Excell wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.

Dr. Steven D. Excell BSc, D.C. is geen arts. Hij is opgeleid tot doctor in de chiropractie. De chiropractie sessies zijn in geen enkel geval een vervanging van professionele medische of geestelijke gezondheidszorg. U dient te allen tijde onder behandeling en toezicht van uw arts en/of therapeut te blijven.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische-) professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medische specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of een andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de website gebruik te maken, stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.