Zenuwstelsel

Het is de taak van de Chiropractor om uw zenuwstelsel optimaal te laten functioneren om zo het zelfherstellend vermogen van uw lichaam te bevorderen.

Waar is het zenuwstelsel belangrijk voor?

Het verzenden, ontvangen en het verwerken van zenuw­impulsen door het lichaam. Zo kan het lichaam werken!
Het correct functio­neren van alle organen en spieren in uw lichaam is afhankelijk van deze impulsen.
Beheersing van elk systeem in je lichaam: immuniteit, spijs­vertering, enzovoort.
Beheersing van het genezingsproces.
De zenuwen vervoeren infor­matie door het lichaam in de vorm van elektro­chemische seintjes, die impulsen worden genoemd. Deze impulsen verplaatsen zich van de hersenen en de wervel­kolom naar de verscheidene zenuwen, die door het hele lichaam zijn verspreid.

Het Centrale Zenuw­systeem is verant­woordelijk voor het verzenden van zenuw­impulsen en voor het analyseren van zin­tuiglijke informatie. Dit omvat de hersenen en de wervelkolom.

Het Perifere Zenuw­stelsel zorgt ervoor, dat deze zenuw­impulsen vervoert worden binnen het lichaam, tussen de verschillende structuren, zoals de cranio­spinale zenuwen, die zich vertakken vanuit de hersenen en de wervelkolom.

Het Autonome Zenuwstelsel is opgemaakt uit het sympathische en het para­sympathische zenuw­stelsel. Deze reguleren en coördineren de functie van de vitale organen.