Is Chiropractie veilig

Ja, chiropractie is één van de veiligste vormen van gezond­heids­zorg.
In de VS betaalt de gemiddelde arts jaarlijks € 35.000 aan verzekering
voor het eventueel maken van fouten tijdens behandelingen.

Bij een Chiropractor ligt dat, voor dezelfde verzekering, gemiddeld rond de € 350 per jaar. Waar denken de verzekerings­maatschappijen dus dat het grootste risico ligt? De media richt zich vaker op de gevaren van een chiro­practische manipulatie van de wervel­kolom.

Een in 2007 gepubliceerd onderzoek in medisch blad ‘Spine’ benadrukt echter hoe veilig Chiro­practie is. Tijdens het onder­zoek werd er gekeken naar de resultaten van ruim 50.000 nek­manipulaties om te zien of er enige ernstige neven­effecten waren. Het resultaat toonde aan dat er ‘geen enkel bewijs was van ernstige neven­effecten’.

Tegenover­gesteld waren de resultaten voor genees­kunde. Volgens het baan­brekende medische onderzoek ‘Dood door Geneeskunde’, overlijden er jaarlijks meer dan 780.000 mensen door medische fouten! Dat staat gelijk aan het dagelijks neer­storten van zes grote vliegtuigen, over een heel jaar. Waarom laat de media zich niet uit over deze veront­rustende resultaten?

(Spine:1 oktober 2007 – Volume 32 Uitgave 21 – pp. 2375 – 2378)

Meer informatie over de Veiligheid van Chiropractie kunt u vinden op chiropracticissafe.org
Chiropractie is zo veilig dat het niet te beschrijven is.