Chiropractie

Een chiropractor is een expert op het gebied van rugklachten, nekklachten en andere klachten die hun oorsprong vinden in de wervelkolom, het zenuwstelsel en de spieren en gewrichten.

Wat is chiropractie?

Uw chiropractor is universi­tair geschoold en is bij uitstek in staat vast te stellen of uw klachten middels chiro­practie kunnen worden aangepakt of dat een verwijzing nood­zakelijk is.

Naast de speci­fieke chiro­practische kennis en vaardig­heden is uw chiro­practor uitvoerig geschoold in algemene diagnos­tische methodes, het beoordelen van röntgen­foto’s en het doen van een zorgvuldig lichamelijk onderzoek.

Chiropractoren beschikken over een breed scala aan behandel­technieken. Welke technieken gekozen worden is afhankelijk van uw individuele klachten en/of behoeften.

Het Zenuwstelsel

Het is de taak van de Chiropractor om uw zenuwstelsel optimaal te laten functioneren om zo het zelfherstellend vermogen van uw lichaam te bevorderen.

Waar is het zenuwstelsel belangrijk voor?

 • Het verzenden, ontvangen en het verwerken van zenuw­impulsen door het lichaam. Zo kan het lichaam werken!
 • Het correct functio­neren van alle organen en spieren in uw lichaam is afhankelijk van deze impulsen.
 • Beheersing van elk systeem in je lichaam: immuniteit, spijs­vertering, enzovoort.
 • Beheersing van het genezingsproces.

De zenuwen vervoeren infor­matie door het lichaam in de vorm van elektro­chemische seintjes, die impulsen worden genoemd. Deze impulsen verplaatsen zich van de hersenen en de wervel­kolom naar de verscheidene zenuwen, die door het hele lichaam zijn verspreid.

Het Centrale Zenuw­systeem is verant­woordelijk voor het verzenden van zenuw­impulsen en voor het analyseren van zin­tuiglijke informatie. Dit omvat de hersenen en de wervelkolom.

Het Perifere Zenuw­stelsel zorgt ervoor, dat deze zenuw­impulsen vervoert worden binnen het lichaam, tussen de verschillende structuren, zoals de cranio­spinale zenuwen, die zich vertakken vanuit de hersenen en de wervelkolom.

Het Autonome Zenuwstelsel is opgemaakt uit het sympathische en het para­sympathische zenuw­stelsel. Deze reguleren en coördineren de functie van de vitale organen.

Wat is de Wervelkolom?

De wervel­kolom, ook wel ruggen­graat genoemd, loopt van de onderkant van de schedel tot aan het stuitje. De wervel­kolom bestaat uit diverse kleine botten, namelijk de wervels. Deze zijn op elkaar gestapeld. Tussen elke wervel zit een schijfje van schok­absorberend kraak­been. Dat is een tussen­wervel­schijf of discus.

ChiropractieXL Limmen

De belangrijkste functies van de wervelkolom:

 • Het beschermen van het ruggenmerg.
 • Het lichaam voorzien van een aanknopingspunt voor de bekken-, borst- en diverse andere spieren.
 • Het gehele skelet ondersteunen bij beweging.
 • Bij lopen en staan steun verlenen aan het gehele lichaamsgewicht.

Hebt u vragen?

Bel 072 743 63 51 voor meer informatie.

ChiropractieXL

Is Chiropractie wel veilig voor mij en m’n kinderen?

Ja, chiropractie is één van de veiligste vormen van gezond­heids­zorg. In de VS betaalt de gemmidelde arts jaarlijks € 35.000 aan verzekering voor het eventueel maken van fouten tijdens behandelingen.

Bij een Chiropractor ligt dat, voor dezelfde verzekering, gemiddeld rond de € 350 per jaar. Waar denken de verzekerings­maatschappijen dus dat het grootste risico ligt? De media richt zich vaker op de gevaren van een chiro­practische manipulatie van de wervel­kolom.

Een in 2007 gepubliceerd onderzoek in medisch blad ‘Spine’ benadrukt echter hoe veilig Chiro­practie is. Tijdens het onder­zoek werd er gekeken naar de resultaten van ruim 50.000 nek­manipulaties om te zien of er enige ernstige neven­effecten waren. Het resultaat toonde aan dat er ‘geen enkel bewijs was van ernstige neven­effecten’.

Tegenover­gesteld waren de resultaten voor genees­kunde. Volgens het baan­brekende medische onderzoek ‘Dood door Geneeskunde’, overlijden er jaarlijks meer dan 780.000 mensen door medische fouten! Dat staat gelijk aan het dagelijks neer­storten van zes grote vliegtuigen, over een heel jaar. Waarom laat de media zich niet uit over deze veront­rustende resultaten?

(Spine:1 oktober 2007 – Volume 32 Uitgave 21 – pp. 2375 – 2378)

Meer informatie over de Veiligheid van Chiropractie kunt u vinden op chiropracticissafe.org

Chiropractie is zo veilig dat het niet te beschrijven is.

Maak nu online een afspraak

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.

AFSPRAAK MAKEN

De geschiedenis van chiropractie

Beelden van chiropractische handelingen waren al te vinden in literaire werken van China in Griekenland, tussen 2700 v.Chr. en 1500 v.Chr.

ChiropractieXL

Chiropractie werd echter pas officieel gedocumenteerd op 18 september 1895 door Dr. Daniel Palmer te Davenport, Iowa. Dr. Palmer verrichtte de eerste chiropractische correctie op een dove man genaamd Harvey Lillard.

Harvey Lillard was de eerste patient binnen de Chiropractie. Hij had geen pijn, maar was volledig doof. Een ernstige subluxatie (zenuwblokkade) versperde de signalen tussen de hersenen en de zenuwen in de oren. Door deze storing was correcte werking uitgesloten en werd Harvey’s gehoor dus aangetast. Een week na de behandeling kon Lillard weer horen.

Nog geen twee jaar later opende Dr. D.D. Palmer de eerste faculteit voor Chiropractie te Davenport, Iowa. Zijn zoon Dr. B.J. Palmer, die na het overlijden van zijn vader het beleid overnam is de man, die de Chiropractie hielp ontwikkelen naar het hedendaagse niveau.

CONTACTINFORMATIE

 • ChiropractieXL
  Kerkweg 2c
  1906 AW  Limmen
 • (072) 743 63 51
 • info@chiropractiexl.nl

menu